Đèn Diệt Côn Trùng DS-D152I

Đèn Diệt Côn Trùng DS-D152I

Mã sản phẩm:
DS-D152I
Mô tả:
Đèn Diệt Côn Trùng DS-D152I sử dụng trong công nghiệp sử dụng cho các nhà máy chế biến thực phẩm, siêu thị, nhà kho... dùng để tiêu diệt các loại côn trùng gây hại.
Vui lòng liên hệ 0908.938.115

Chi tiết sản phẩm

0908 938 115